COFI s.r.o.

Testování stavu mobilní sítě (TEMS)

Měřte, analyzujte a optimalizujte svou mobilní síť nejmodernějšími dostupnými nástroji na trhu

Plánování, provoz a údržba mobilní sítě je mnohem snažší se zařízením TEMS firmy InfoVista. Nalezení problémů a jejich nápravu zajistíte díky nástrojům pro optimalizaci, ověřování (verifikaci), měření a analýzu výkonu mobilní sítě (benchmarking). Jedná se o komplexní, uživatelsky příjemné a nákladově přijatelné řešení pro odborný personál. Díky tomu se jedná o ideální testovací prostředek pro každou životní etapu Vaší mobilní sítě.

Nástroj TEMS se skládá ze softwarových i hardwarových modulů, které fungují jak samostatně, tak s napojením na vyhodnocovací software TEMS Discovery.

Jak systém TEMS funguje

Základem systému je zařízení, které měří kvalitu mobilní sítě, navazuje hovory, odesílá sms nebo navazuje datovou komunikaci. Během toho vyhodnocuje kvalitu s jakou se mu podařilo daný úkol splnit.

U hovorů to může být například:

  • Měření kvality hlasu
  • Množství neuskutečněných hovorů
  • Množství přerušených hovorů

Každý měřící modul, tzv. terminál, může v jednu chvíli uskutečňovat pouze jeden typ měření (měří se pouze na jednom kanálu). Pokud tedy potřebujete v kratším čase změřit více kanálů, je nutné mít měřících terminálů více.

Měření v mobilním telefonu

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak začít vyhodnocovat stav mobilní sítě je instalace měřícího software TEMS Pocket do kompatibilního mobilního telefonu. Během měření vidíte výsledky okamžitě na displeji svého telefonu.

Pokud potřebujete mobilní síť měřit dlouhodoběji nebo je chcete podrobněji vyhodnocovat naměřené údaje, je vhodné Mobilní zařízení napojit k systému TEMS Discovery, který Vám umožní výsledky porovnávat a třídit.

Řešení TEMS Pocket je velmi vhodné pro měření uvnitř budov a okamžité terénní vyhodnocení situace.

Měření v notebooku

Pokud potřebujete měřit síť komplexněji, je vhodné řešení TEMS Investigation. Díky tomuto software jste schopní k jednomu notebooku připojit až 4 měřicí terminály najednou. To Vám umožní měřit třeba 1 službu na 4 sítích nebo 4 služby na jedné síti.

Měřícím terminálem může být jak kompatibilní mobilní telefon s měřícím software tak datová karta. Navíc je možné připojit také skener pro skenování mobilního pásma.

Měření z notebooku, TEMS Investigation, je určené zejména k drive testu, kdy během jísdy autem měříte data a ta se následně ukládají včetně záznamu o poloze. Naměřené hodnoty je tedy možné následně přehledně vizualizovat do mapy.

Ideální je naměřená data vyhodnocovat pomocí analytického nástroje TEMS Discovery.

Měření velkého množství údajů najednou

Velké řešení pro velké účely. Jestliže Vám již nestačí měření pomocí notebooku a potřebujete v jednu chvíli provádět velmi komplexní měření např. na více sítích najednou, je pro Vás nejvhodnější řešení TEMS MTP4. Jedná se o zařízení ke kterému je možné připojit až 24 měřících terminálů (mobilů nebo speciálních kombinovaných datových karet).

Toto zařízení je určeno výlučně pro instalaci do automobilů. Všude tam, kam se auto nedostane lze využít i autonomní verzi pro přenos v batohu nebo jiné tašce.

Vyhodnocování naměřených dat

Hlavním analytickým a reportovacím článkem celého systému je aplikace TEMS Discovery, která může fungovat jak na každém jednotlivém počítači, tak jako serverové řešení, kdy mají všichni účastníci měření možnost vyhodnocovat data také ve vztahu k měřením svých kolegů. Využívá se při tom vzdálené databáze, která slouží jako úložiště všech naměřených dat a nastavení.

TEMS Discovery Vám umožní mimo jiné vytvářet také trendové analýzy pokud potřebujete vyhodnocovat vývoj situace a vytvářet prognózy vývoje do budoucna.

Pokud byste mohli data pouze vyhodnocovat bylo by to dobré, ale TEMS Discovery umí více. Nabídne Vám také možnosti, jak problémy řešit. Stane se tak Vaším velmi zdatným pomocníkem pří údržbě Vaší mobilní sítě.

Autmatické měření

K měření lze využít také automobily, keré nemusí být nutně součástí firemního vozového parku. Je to vhodné zejména pokud chcete měřit údaje, které nejsou ve Vaší běžné dojezdové vzdálenosti. V takovém případě je vhodné nasadit TEMS Automatic. Jedná se o řešení postavené na TEMS MTP4, které umožňuje měření na 8 měřících kanálech najednou.

Aby bylo možné řídit měřící zařízení, když je mimo dosah Vašeho personálu, je možné jej kompletně ovládat na dálku a měnit tak v průběhu testu jeho nastavení.

Naši zákazníci

Našimi zákazníky jsou nejčastěji sami mobilní operátoři, kteří potřebují nejvíce vyhodnocovat stav svojí mobilní sítě. Výjimkou ovšem nejsou ani specializované firmy, které provádí měření na zakázku.

Reference

Velcí mobilní operátoři na českém a evropském trhu.

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.