COFI s.r.o.

Základnová stanice/Převaděč Kairos

Víceprotokolový převaděč na bázi softwarového rádia

IP Multisite Multicast a Simulcast provoz

Automaticky přepíná mezi analogovou a digitální modulací

KAIROS je víceprotokolový převaděč, ve kterém jsou všechny modulační a demodulační procesy implementovány softwarově s využitím Digital Signal Processoru (DSP), tedy v podobě "softwarového rádia". To zajišťuje perfektní kompatibilitu jednotlivých převaděčů v síti, které dokáží zpracovat různé druhy protokolů podle toho, jaký typ signálu dorazí na jejich vstupy.

 

Rádiové výkonnostní parametry zařízení KAIROS patří na současném trhu mezi nejlepší. KAIROS je navržen pro takové instalace infrastruktury, kde zásadní problém představuje rádiové zarušení prostředí. KAIROS vykazuje vynikající odolnost proti rušení na příjmu i vysílání a navíc přidává diverzitní příjem. Díky tomu minimalizuje potíže rádiového charakteru a poskytuje rozsáhlé pokrytí a čistou komunikaci.

Základní konfigurace

Všechny níže popsané konfigurace lze realizovat na obou technologiích, multicast i simulcast. Všechny podporují duální režim (analog/digitál); dispečerské pracoviště konvenční nebo připojené přes IP; propojování s telefonním hovory a mobilitu pomocí SIP.

Dva timesloty, pevná základnová stanice/převaděč

KAIROS zvládá v režimu DMR dva časové sloty s jedinou anténou. Z dispečerského hlediska lze převaděč nastavit tak, aby poskytoval přístup do externí rádiové sítě. Po jednoduchém přidání duplexeru je možné nakonfigurovat KAIROS jako samostatný převaděč.

Analog a DMR Tier II simulcast nebo multicast základnové stanice propojené přes IP

KAIROS podporuje IP konektivitu. Díky tomu lze budovat hierarchické systémy s mnoha vysílači. Zařízení lze konfigurovat jako Master, Secondary Master, Slave nebo Backup Master. Jeden Master dokáže řídit až 32 dalších zařízení v konfiguracích Slave/SecondaryMaster, díky čemuž lze rozšiřovat rádiovou síť bez omezení.

Analog a DMR Tier II simulcast nebo multicast základnové stanice propojené RF spojem

KAIROS lze nastavit jako "LAN extender". V tomto režimu podporuje úzkopásmové RF spojení mezi základnovými stanicemi. Jde o výborné řešení všude tam, kde je vzdálenost mezi vysílači značná, nebo kde není mezi vysílacími body přímá viditelnost.

Trunkový systém DMR Tier III, jeden vysílací bod

Po aktivaci vestavěného softwarového doplňku Agent Tier III Controller mohou být rádiové kanály efektivně sdíleny všemi účastníky. To vše v souladu s ETSI standardem trunkového protokolu Tier III. Malé a středně velké systémy nevyžadují instalaci žádného dalšího hardwaru. Externím kontrolérem TSC je třeba posílit pouze velké a složité sítě.

Trunkový systém DMR Tier III, více vysílacích bodů, multicast nebo simulcast

TIER III Controller dokáže řídit skupinu simulcast sítí vzájemně propojených pomocí IP. Tak dojde k vytvoření systému s mnoha vysílacími body a nosnými frekvencemi.

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.