COFI s.r.o.

Pager s potvrzováním doručení zpráv

prostřednictvím LTE

Tisková zpráva

Premiéra u příležitosti veletrhu PMRExpo.

RES.Q LTE: Poslední generace pagingového přijímače RES.Q pro rychlé potvrzování doručení zpráv prostřednictvím LTE technologie a hybridní svolávání prostřednictvím LTE Cat M1.

Firma Swissphone u příležitosti veletrhu PMRExpo představila další generaci digitálního pagingového přijímače RES.Q. Tento pagingový přijímač, který se hojně využívá v krizových a záchranných složkách, je nyní vybaven modulem IoT založeném na standartu LTE. Ten mimo jiné umožňuje dynamické hybridní svolávání. Díky technologiím LTE Cat NB1 a LTE Cat M1 budou nyní složky záchranného systému schopny využívat výhod robustního, spolehlivého a bezpečného kanálu zpětného potvrzování při významně lepší životnosti baterií a lepším pokrytí signálem sítě.

Od svého uvedení na trh v roce 2009 se pro použití pagingového přijímače RES.Q rozhodlo mnoho záchranných složek. RES.Q využívá POCSAG jako primární svolávací kanál a GSM/GPRS modul pro hybridní svolávání – to znamená pro předávání informací a jejich zpětné potvrzování.

Při vývoji již třetí generace pagingového přijímače RES.Q firma Swissphone dokonale zmapovala a vyhodnotila všechny nejnovější existující IoT bezdrátové technologie (LoRa, Sigfox, LTE Cat M1, LTE Cat NB1 ...). Z tohoto hodnocení vycházejí jako nejvhodnější dvě IoT technologie.

Jak uvádí produktový manager Simon Ulrich:

"Pouze LTE Cat M1 a LTE Cat NB1 nabízí vysokou úroveň bezpečnosti přenosu, která je naprosto zásadní pro svolávací síť. Srovnáme–li tyto technologie s technologiemi LoRa a Sigfox, může být svoláno více uživatelů, mnohem spolehlivěji a v kratším čase – což jsou obojí velmi důležité požadavky na hybridní svolávání. Spotřeba energie je přitom pro všechny IoT aplikace významně nižší než v případě GSM řešení a vede k vyšší výdrži baterií. LTE Cat NB1 taktéž nabízí daleko lepší pokrytí signálem než GSM."

Ve světle těchto výhod  jsme dospěli k závěru, že do budoucna by pagery RES.Q měly být vybaveny celulárním modulem, který bude (v závislosti na dostupnosti služby) využívat služby LTE Cat NB1 nebo LTE Cat M1 pro kanál zpětného potvrzování zpráv a pro hybridní svolávání. Pokud tyto sítě k dispozici nebudou, bude se automaticky jako záložní přenosová cesta využívat síť GSM/GPRS.

V rámci vývoje již záchranné složky vyzkoušely svolávací systém budoucnosti, jehož pagery umožní rychlé a spolehlivé svolávání.

 

Samstagern, Švýcarsko 21 listopad 2018

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.