COFI s.r.o.

DAMM TetraFlex® Systém

Jedinečné řešení digitální rádiové sítě ve standardu Tetra

Systém TetraFlex® je navržen tak, aby dokázal uspokojit požadavky nejrůznějších typů uživatelů, od malých výrobních závodů až po rozsáhlé organizace veřejné správy či složky integrovaného záchranného systému.

Naše společnost funguje jako oficiální zastoupení výrobce technologie TetraFlex®, dánské firmy DAMM, pro Českou a Slovenskou republiku.

V současnosti představuje TetraFlex® nejjednodušší, uživatelsky nejpřátelštější, nejvíce flexibilní a cenově nejdostupnější řešení infrastruktury TETRA na trhu.

Typičtí uživatelé řešení TetraFlex®

 • Průmyslové výrobní podniky, logistická centra
 • Rafinérie, provozovatelé ropovodů, plynovodů
 • Elektrárny
 • Těžební společnosti, doly
 • Sportovní stadiony, hotely, nákupní střediska, kongresová centra
 • Města – zejména ve spolupráci s městkou policií a provozovatelem veřejné dopravy
 • Armáda
 • Policie, vězeňská služba

Technologie TetraFlex® je vybudována plně na bázi IP. Její řízení je zcela distribuované mezi jednotlivé uzly rádiového systému, a nevyžaduje tedy instalaci žádného centrálního switche. Díky dokonale distribuované logice řízení systému je zajištěna také jeho plná redundance, která je mu vrozená. Tato redundance se týká jak hlasových, tak i datových služeb.

Přes IP síť jsou propojeny jednotlivé vysílací body s distribuovaným řízením sítě a připojeny také veškeré subsystémy a periferní zařízení sítě TetraFlex®, kterými mohou být například dispečerská pracoviště pro řízení rádiového provozu, aplikace pro správu a řízení sítě, zařízení pro záznam hlasového i datového provozu a pro sledování statistik o využití rádiové sítě, externí brány (gateway) pro začlenění aplikací od jiných dodavatelů systému a další.

Řešení TetraFlex® je plně kompatibilní se standardem ETSI/TETRA. To se týká tedy i vzdušného rozhraní této technologie, jinými slovy jako koncové radiostanice lze v rámci rádiové sítě použít libovolná zařízení od preferovaných výrobců (například Motorola), která jsou rovněž kompatibilní se standardem TETRA. Vzájemná kompatibilita infrastruktury TetraFlex® a koncových radiostanic je pravidelně testována.

Voice & Data Logging – Záznam hlasového a datového provozu

 • Komplexní záznam a přehrávání hlasového provozu v rámci celé rádiové sítě
 • Záznam datového provozu SDS
 • Vytváření provozních statistik, sledování výkonnosti rádiové sítě, přehrávání událostí

Network Management – Správa a řízení sítě

 • Zajišťuje snadný přístup ke konfiguraci a dohledu vaší sítě a jejích uživatelů
 • Jednoduchá konfigurace všech myslitelných parametrů
 • Přehled výstražných hlášení z celé sítě
 • Podpora protokolu SNMP pro systémy správy od jiných dodavatelů
 • Alarmy jsou zobrazovány v prostředí Google Map

Voice Gateway – Hlasová brána

 • Hlasová brána - TetraFlex® Voice Gateway zajišťuje prostřednictvím PBX konektivitu s telefonní sítí
 • SIP protokol (QSIG a ISDN)
 • Možnost sestavit číslovací plán na základě již existujících volacích čísel uživatel

Packet Data Gateway – Brána pro paketová data

 • Brána pro paketová data - TetraFlex® Packet Data Gateway – podporuje  IP komunikaci mezi radiostanicemi TETRA a k nim připojenými zařízeními (1 až 4 časové sloty, dynamicky)
 • Spojení s:
  • Laptopem
  • Aplikačním serverem
  • Pracovní stanicí
  • FTP serverem
  • WAP servere

User Application API – API pro uživatelské aplikace

 • Aplikační programové rozhraní systému TetraFlex®umožňuje vývoj softwaru a konektivitu pro aplikace od jiných tvůrců:
  • Vývoj speciálních aplikací pro spouštění alarmů
  • Aplikace pro sledování vozidel
  • Dispečerské aplikace
  • Aplikace pro sledování polohy

Reference

 • Dopravní podnik města Pardubice a Městská policie Pardubice – dodávka kompletní rádiové sitě Tetra na bázi technologie TetraFlex 


Pro ty z Vás, kteří se o schopnostech rádiové technologie TetraFlex® chtějí přesvědčit osobně, nabízíme zápůjčku plně vybaveného přenosného převaděč TetraFlex® RDT. Testovací site je vybaven prakticky všemi funkcionalitami, které standard TETRA nabízí, včetně služby přenosu krátkých datových zpráv (SDS), paketových dat (PDS) a vlastní dipečerské aplikace umožňující kromě běžného řízení hlasového provozu také například sledování polohy koncových radiostanic.

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.