COFI s.r.o.

Stacionární elektronická siréna Maestro

Špičkové elektronické sirény řady Maestro jsou určené pro ozvučení rozsáhlých městských a obecních lokalit, veřejných prostranství, sportovních stadionů a rozlehlých výrobních komplexů.

Sirény Maestro se vyznačují výbornými akustickými vlastnostmi, díky kterým mohou být využívány k hlášení nejen akustických poplachů, ale také mluveného slova, včetně živého hlášení. Díky tomu výrazně převyšují funkcionalitu dosud používaných rotačních sirén.


Siréna Maestro kvalitně reprodukuje

  • varovné signály (generované zvuky imitující rotační sirénu)
  • verbální informace (hlasové zprávy uložené v paměti sirény)
  • tísňové informace (přímý hlasový vstup z mikrofonu, radiostanice, VKV)
  • akustické signály z externího zdroje modulace (CD, městský rozhlas, BMIS)

Důležité vlastnosti sirén Maestro

  • provoz z baterií zajišťuje činnost i při výpadku napájecí sítě
  • zapojení do integrovaného záchranného systému
  • vzdálené monitorování stavu sirény při zapojení do radiové sítě systému MSKP
  • možnost propojení s městským rozhlasem a se systémy rádiového přenosu hlasu
  • lokální spouštění a diagnostika stavu přímo z panelu sirény (mikrofon)
  • aktivace místním tlačítkem (možno umístit na budově pod ochranným sklem)

Elektronické sirény Maestro mají modulární konstrukci, která byla navržena a optimalizována přímo pro potřeby varování obyvatelstva. Výstupní výkony sirény lze podle potřeby optimalizovat ve škále hodnot 250W, 500W, 750W, 1000W, 1500W.

Sirény jsou vybaveny technickými prostředky, které umožňují jejich zapojení do Jednotného systému vyrozumění a varování Hasičského záchranného sboru České republiky a do jiných systémů. Siréna Maestro je uvedena v seznamu "Koncové prvky schválené k připojení do JSVV" vydaného GŘ HZS.

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.