COFI s.r.o.

Datový modem ATOM100

Vzdálený sběr dat a ovládání zařízení v radiové síti TETRA

Datový modem ATOM100 je určen k bezdrátovým přenosům dat přes rádiové sítě standardu TETRA. Modem ATOM100 pracuje ve frekvenčních pásmech 380 - 400 MHz a 410 - 430 MHz.

Využití modemu ATOM100

  • Přenos stavů koncových zařízení (přítomnost napájení, koncové zařízení funguje/nefunguje, dveře otevřeny/zavřeny)
  • Sběr a přenos výsledků měření (teplota, výška vodní hladiny, rychlost větru)
  • Sběr a přenos dat získaných koncovým zařízením od jiného výrobce (aktuální počet volných míst na parkovišti, hustota dopravního toku)
  • Vzdálené ovládání koncových zařízení od jiných výrobců (spuštění/zastavení sirény, spuštění poplachu, změna signalizace semaforu)
  • Podobné aplikace vzdáleného sběru dat a ovládání

Modem ATOM100 je hardwarově nezávislý a lze jej připojit k prakticky libovolnému koncovému zařízení od jiného výrobce. Jediným předpokladem pro úspěšnou implementaci je dobrá znalost komunikačního protokolu koncového zařízení s okolním světem a správně na konkrétní potřeby napsaný firmware pro modem ATOM100.

Jak již bylo zmíněno výše, lze modem ATOM100 používat také pro vzdálené ovládání koncových zařízení přes rádiovou síť TETRA, například ke spínání relé, zobrazování dojezdových časů prostředků městské hromadné dopravy, počtu volných parkovacích míst na veřejných parkovištích na příjezdových komunikacích a k dalším aplikacím.

Způsob komunikace

Pro vlastní komunikaci přes rádiovou síť TETRA je využíván OEM modul Motorola TOM100. Přenosové rychlosti dat jsou definovány v rámci standardu TETRA.

Rádiový modem ATOM100 je řízen komunikačním procesorem ATMEGA od výrobce Atmel. Tento procesor řídí komunikaci jak na rádiovém TETRA rozhraní, tak i na všech rozhraních směrem ke koncovému zařízení od jiného výrobce. ATOM100 disponuje třemi sériovými rozhraními RS232 a dvěma rozhraními pro přímé zapojení vstupů a výstupů používaných pro sběr dat a dálkového ovládání. Přenosové parametry a komunikační protokol lze definovat nezávisle pro každý port zvlášť. Díky tomu lze přes sériové rozhraní prostřednictvím jediného modemu ATOM100 komunikovat s několika různými koncovými zařízeními, z nichž každé v extrémním případě využívá jiný komunikační protokol.

Možnosti zapojení

Na čelním panelu modemu ATOM100 jsou umístěny tři konektory RJ11 označené jako COM1, COM2 a COM3 používané pro sériové rozhraní RS232. Čtvrtý konektor RJ45 označený jako 1 IN 8 slouží pro připojení binárních vstupů.

Na čelním panelu se nachází konektor RJ45 označený 1 OUT 5, který slouží pro 5 binárních výstupů. Dále je zde jeden USB konektor určený k programování modemu, konektor FME pro připojení antény (50Ω) a konektor WEIDMULLER – BLZ 5.08/2 pro připojení napájení.

Významné reference:

  • Monitorování dopravních toků v Praze, sběr dat ze strategických dopravních detektorů
  • Rozesílání a zobrazování údajů o volných parkovacích místech na parkovištích P+R na příjezdových tabulích v Praze
  • Sběr meteorologických dat z autonomních meteostanic a dálkové spouštění postřiku proti námraze na kritických místech v Praze

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.