COFI s.r.o.

Datový modem Codem TT14

Datová komunikace v prostředí digitální rádiové sítě TETRA

Komunikační modul Codem TT14 je vytvořen s cílem zajistit a úspěšně využívat datovou komunikaci přes digitální rádiovou síť ve standardu TETRA. Logicky navazuje na zařízení „GPS modul 2001" určený pro sledování vozidel přes rádiovou síť TETRA a „Atom 100" určený pro dálkový dohled a ovládání stacionárních zařízení přes síť TETRA.

 

 

 

 

 

 

Využití modemu Codem TT14

  • Sledování aktuální polohy a stavu vozidel provozovaných organizací, například sledování pohybu vozidel městské policie během hlídkové služby s možností monitorování zapnutí výstražného majáku a odesílání nouzového volání
  • Dálkové sledování stavu zařízení instalovaného na obtížně přístupném místě, například odečítání teploty a rychlosti/směru větru z meteorologických čidel umístěných na mostech, či dálničních přivaděčích, odečítání počtu volných parkovacích míst na parkovištích P+R, odečítání počtů projetí vozidel křižovatkou z čítačů dopravy a další
  • Dálkové ovládání vzdálených koncových zařízení, například posílání aktuálních dopravních informací na panely proměnného informačního značení (PIT), dálkové ovládání měníren tramvajové dopravy, dálkové spínání a rozepínání tramvajových napájecích trakcí a podobně.

 

Codem TT14 je standardně dodáván ve dvou základních variantách:

  • Varianta bez GPS modulu určená pro dálkový dohled a ovládání primárně stacionárních zařízení, kde je jejich poloha známá a neměnná nebo kde není její znalost zapotřebí.
  • Varianta včetně vestavěného GPS modulu pro sledování pohybu vozidel nebo jiných zařízení, jejichž polohu je třeba průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Modul Codem TT14 je hardwarově nezávislý na konkrétní aplikaci. Pro jeho úspěšné nasazení je třeba přesně vědět, jaká data mají být vyčítána z koncového zařízení, v jakém formátu, jakým způsobem a kam mají být posílána. A obráceně, jaká data putují vzduchem směrem ke koncovému zařízení a slouží tak k jeho vzdálenému ovládání.

Pro řízení a přenos těchto dat je zapotřebí vyvinout pro každou aplikaci specifický firmware, který se instaluje do procesoru ATMEL MEGA2560.

© 2012 COFI.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace)hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElinak internetu připojeno sití TaNET. Veškerý obsah je majetkem COFI s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.